۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
1394/11/13
اطلاعيه پذيرش دانشجوي كارداني فوريتهاي پزشكي از بين كاركنان عملياتي اورژانس 115 دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر

دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر در نظر دارد از بين كاركنان عملياتي اورژانس دانشكده با اولويت شهرستان ايرانشهر دانشجو جهت رشته كارداني فوريتهاي پزشكي براي نيمسال دوم 95-94 پذيرش نمايد.


شرايط داوطلبان

1-    1-  اعتقاد و التزام به مباني جمهوري اسللامي

2-    2- عدم اعتياد به مواد مخدر

3-    3- عدم داشتن سوء پيشينه

4-    4- داشتن ديپلم كامل متوسطه نظام قديم و يا داشتن ديپلم نظام جديد بانضمام پيش دانشگاهي

5-    5- داشتن سلامت جسمي و رواني و عدم ابتلا به بيماريهاي مزمن ، واگيردار و صعب العلاج

6-    6- بومي بودن (اشتغال در مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي تحت پوشش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر)

7-    7- حداقل داراي يك سال سابقه كار در مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور به صورت رسمي  ، پيماني ، قراردادي و شركتي

8-    8- تاييد رئيس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي در سطح دانشگاه و رضايت از نحوه عملكرد

9-    9- كاركناني كه حداقل 10 سال از سابقه خدمت آنان باقي مانده باشد، مشروط به سپردن تعهد خدمت به مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي پس از فارغ التحصيلي، مجاز به شركت در آزمون مي باشند.

10- 10- از پرسنل قراردادي و شركتي براي خدمت در مراكز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي معادل سنوات تحصيل تعهد گرفته مي شود (ليكن اگر به هر دليل تا شش ماه پس از فارغ التحصيلي شرايط به كارگيري در مركز مديريت فوريتهاي پزشكي كشور فراهم نشود تعهد مذكور كن لم يكن تلقي مي شود.)

11-11- داوطلبان بايد واجد شرايط جسماني ورود به رشته فوريتهاي پزشكي مطابق دفترچه آزمون سراسري باشد.

12- 12- شركت در آزمون كتبي و كسب حداقل 50 % نمره آزمون و قبولي در مرحله مصاحبه

تمامي شركت كنندگان بايد مدارك خواسته شده را در يك پاكت قرار داده و به محل ثبت نام (مركز محل خدمت) تحويل دهند.

مدارك مورد نياز:

1-     دو قطعه عكس 4*3 پشت نويسي شده

2-    تصوير كليه صفحات شناسنامه و تصوير كارت ملي

3-    گواهي رضايت از نحوه خدمتي با امضاء بالاترين مقام اجرايي محل كار

4-    كپي حكم حقوقي

5-    تصوير ديپلم متوسطه  و تصوير پيش دانشگاهي (نظام جديد) و يا ديپلم متوسطه نظام قديم

6-    تعهد نامه رياست مركز محل خدمت مبني بر همكاري در ادامه تحصيل داوطلب

دروس آزمون :

1-     زيست شناسي : 40 سوال از كتابهاي دوم  و سوم تجربي و زيست پيش دانشگاهي

2-    شيمي : 20 سوال از كتابهاي دوم و سوم تجربي و پيش دانشگاهي

3-    رياضي : 10 سوال از كتابهاي دوم و سوم تجربي و پيش دانشگاهي

4-    فيزيك : 10 سوال از كتابهاي دوم و سوم تجربي و پيش دانشگاهي

5-    زبان انگليسي :  20سوال از كتاب سوم و پيش دانشگاهي

 

محل ثبت نام :

مراكز اورژانس شهرستانهاي ايرانشهر ، سرباز ، راسك ، نيكشهر

تاريخ ثبت نام : چهارشنبه   94/11/14 لغايت دوشنبه  94/11/19

تاريخ تحويل مدارك توسط مراكز اورژانس فوق الذكر به اداره كل آموزش دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر:

سه شنبه و چهارشنبه مورخ   20  و 94/11/21  

تحويل كارت شركت در آزمون : يكشنبه 94/11/25

محل تحويل كارت : معاونت آموزشي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر مديريت آموزش و تحقيقات

تاريخ برگزاري آزمون : دوشنبه 94/11/26

محل برگزاري آزمون : معاونت آموزشي دانشكده علوم پزشكي ايرانشهر
تعداد بازدید:
1376
Powered by DorsaPortal